تغییر رمز فیش حقوقی

آموزش و پرورش شهرستان چالوس

  • همکار گرامی : برای دریافت یا تغییر رمز فیش حقوقی می توانید از طریق مدیر آموزشگاه خود اقدام نمایید ( مدیریت محترم مدرسه می تواند در سامانه همگام مدرسه از قسمت مدیریت کاربران/ویرایش کاربر اقدام به دریافت رمز فیش حقوقی کاربران نماید ) در صورت عدم دسترسی به مدیر مدرسه و فراموشی رمز فیش حقوقی اطلاعات فرم را با دقت تکمیل نمایید . رمز جدید به شماره موبایل شما ارسال می گردد . فناوری اطلاعات آموزش و پرورش چالوس
  • شماره موبایل باید با شماره ثبت شده در اطلاعات پرسنلی شما یکی باشد بعد از انجام کار از طریق پیامک اطلاع رسانی می گردد .
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا