انجمن های علمی پژوهشی »

انجمن های علمی دانش آموزی سال تحصیلی ۹۵-۹۴

انجمن های علمی دانش آموزی سال تحصیلی ۹۵-۹۴

گروههای آموزشی اسفند ۳, ۱۳۹۴ ۰

مجله فیزیک دبیرستان نهضت گاهنامه ادبی ۱دبیرستان دخترانه شاهد گاهنامه ادبی۲ دبیرستان دخترانه شاهد گاهنامه ادبی۳ دبیرستان دخترانه شاهد فصلنامه علوم اجتماعی دبیرستان دخترانه شاهد آشنایی با فرهنگ مازندران دبیرستان نمونه دولتی معراج مجله

بیشتر بخوانید »
انجمن های علمی دانش آموزی سال تحصیلی ۹۴-۹۳

انجمن های علمی دانش آموزی سال تحصیلی ۹۴-۹۳

گروههای آموزشی فروردین ۲۶, ۱۳۹۴ ۰

مجله زیست شناسی دبیرستان نهضت مجله شیمی دبیرستان نهضت مجله ریاضی دبیرستان نهضت جهانی شدن دبیرستان فاطمه زهرا(س )

بیشتر بخوانید »
انجمن های علمی دبیرستان نمونه دولتی معراج

انجمن های علمی دبیرستان نمونه دولتی معراج

گروههای آموزشی خرداد ۱۰, ۱۳۹۳ ۰

انجمن ادبی انجمن اجتماعی انجمن ریاضی انجمن شیمی۱ انجمن فیزیک انجمن تربیت بدنی پژوهش دین و زندگی انجمن شیمی ۲        

بیشتر بخوانید »
انجمن علوم اجتماعی

انجمن علوم اجتماعی

گروههای آموزشی بهمن ۶, ۱۳۹۲ ۰

مطالب تهیه شده توسط انجمن های علوم اجتماعی دانش آموزی پاور پوینت آسیب های نظام خانواده – دبیرستان  دخترانه شاهد

بیشتر بخوانید »
انجمن زیست شناسی

انجمن زیست شناسی

گروههای آموزشی بهمن ۶, ۱۳۹۲ ۰

مطالب تهیه شده توسط انجمن های زیست شناسی دانش آموزی پاور پوینت زیست شناسی  دوم دبیرستان – دبیرستان نمونه دولتی معراج پاور پوینت زیست شناسی اول دبیرستان – دبیرستان نمونه دولتی معراج

بیشتر بخوانید »
انجمن ریاضی

انجمن ریاضی

گروههای آموزشی بهمن ۶, ۱۳۹۲ ۰

 مطالب تهیه شده توسط انجمن های  ریاضی دانش آموزی  پاور پوینت تابع – دبیرستان نمونه دولتی معراج پاور پوینت مجله ریاضی – دبیرستان نمونه دولتی معراج

بیشتر بخوانید »
انجمن شیمی

انجمن شیمی

گروههای آموزشی بهمن ۶, ۱۳۹۲ ۰

مطالب گرد آوری شده توسط انجمن های شیمی دانش آموزی را از این جا می توانید دریافت نمایید. پاور پوینت تاریخچه شیمی – دبیرستان نمونه دولتی معراج پاور پوینت گازها – دبیرستان نمونه دولتی

بیشتر بخوانید »
انجمن  ادبی

انجمن ادبی

گروههای آموزشی بهمن ۶, ۱۳۹۲ ۰

مطالب گردآوری شده توسط انجمن های ادبی دانش آموزی را می توانید از این جا دریافت نمایید. پاورپوینت زبان فارسی ۱-دبیرستان نمونه دولتی معراج گاهنامه ادبی دبیرستان دخترانه شاهد  

بیشتر بخوانید »