برگزاری همایش در مسیر تربیت در شهرستان چالوس

معاونت پرورشی آذر ۳۰, ۱۳۹۵ ۰

photo_2016-12-20_17-57-43photo_2016-12-20_17-57-52photo_2016-12-20_17-57-46photo_2016-12-20_17-57-55photo_2016-12-20_17-57-58

گردهمایی مدیران مدارس دولتی و غیردولتی  شهرستان چالوس،نوشهر کجور وکلاردشت در چالوس

همایش در مسیر تربیت با حضور معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش مازندران در چالوس برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش چالوس :
پاسداری از ارزش های اسلامی و دستاوردهای انقلاب، برنامه از اهداف تشکیل امور تربیتی است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان چالوس : پاسداری از ارزش های اسلامی و دستاوردهای انقلاب، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین عملکرد عوامل تربیتی، توجّه جدی به نقش معلمان در فعالیت های تربیتی و توجه به نقش دانش آموزان در فعالیت های تربیتی از جمله اهداف فعالیت های امور تربیتی است.
به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان چالوس، سلیمان عبدالهی  در گردهمایی مدیران مدارس دولتی وغیر دولتی با عنوان درمسیر تربیت که با حضور مدیران مدارس دولتی وغیر دولتی، معاونین ومربیان پرورشی  شهرهای چالوس،نوشهر،کجور وکلاردشت و با حضور معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش استان مازندران در سالن شهید مرتضی آوینی چالوس برگزار شد، اظهار کرد: براساس سند تحول بنیادین ۵۵ درصد از مطالب آن در راستای مسائل ارشادی، اخلاقی و تربیتی بوده که نشان می‌دهد این مسایل بسیار مهم است.
مدیر آموزش وپرورش شهرستان چالوس  با اشاره  « ستاد امر تربیتی » در مدارس کشور به همّت شهیدان رجائی و باهنر تأسیس شد.گفت:استمرار و بقای هر جامعه مستلزم آن است که مجموعه باورها، ارزش ها، رفتارها، دانش ها و مهارت های آن به نسل های جدید انتقال یابد.
وی ادامه داد: :مهم ترین وسیله این انتقال آموزش و پرورش است و مدرسه مهم ترین واسطه انتقال دانش و مهارت فنی  است.
عبدالهی ادامه داد:بر همین اساس در دوره نخست وزیری شهید رجایی و در دوران تصدّی شهید باهنر در وزارت آموزش و پرورش آن ها به تأسیس ستاد های امور تربیتی در مدارس کشور اقدام کردند تا فرهنگ اسلامی را گسترش دهند و دانش آموزان را به حرمت نهادن و عمل به ارزش های اسلامی ترغیب کنند.
ادامه خبر در سامانه اخبار روابط عمومی آموزش وپرورش چالوس

    
شعبانی ، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران : باید بدانیم که همه ما مسئول تربیت در مدرسه هستیم نه فقط معاون و مربی پرورشی ؛معاونین ومربیان پرورشی بعنوان راهبر تربیتی درمدارس نقش آفرینی می کنند.
به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان چالوس، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران در گردهمایی مدیران مدارس دولتی وغیر دولتی با عنوان درمسیر تربیت که با حضور  معاونین ومربیان پرورشی،  تربیت‌بدنی آموزش و پرورش  شهرهای چالوس،نوشهر،کجور وکلاردشت در سالن شهید مرتضی آوینی چالوس برگزار شد،گفت: یکی از دغدغه‌های عمومی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حفظ مسایل فرهنگی و تربیتی مبتنی بر آموزه‌های دینی بود که برای استقرار این اصول نهاد امور تربیتی توسط شهیدان رجایی و باهنر شکل گرفت.
محمد شعبانی افزود:مهمترین اهداف تشکیل امور تربیتی  حراست از مرزهای اعتقادی و حفظ دستاوردها و تبیین ارزشهای انقلاب در مدارس باید است. چرا که انگیزه های انقلابی و اسلامی همراه با شعار «مربیان امور تربیتی سربازان انقلابند» موجب تأ سیس این نهاد انقلابی شده است.
وی  با اشاره به انقلاب اسلامی که یک انقلاب فرهنگی بود گفت: شهیدان رجایی و باهنر ، نقشه راه را در عرصه تربیتی تعیین نموده اند و باید بدانیم که همه ما مسئول تربیت در مدرسه هستیم نه فقط معاون و مربی پرورشی ؛باید بدانیم معاونین ومربیان مربی پرورشی درکنار مدیر مدرسه  بعنوان راهبر تربیتی مدارس نقش آفرینی می کنند.
شعبانی نوع نگرش به فعالیت های پرورشی را از مهم ترین نکاتی دانست که در بازدیدهای از مدارس جلب توجه می کند وگفت : در ابتدای امر نیاز هست تا فلسفه وجودی معاونت پرورشی و فرهنگی را بدانیم و بدانیم که  نباید فعالیت های پرورشی  در قالب یک سری فعالیت های کلیشه ای  خلاصه شود .
   عضو شورای آموزش و پرورش استان مازندران ، مدیران و مربیان فعال را مایه افتخار آموزش وپرورش عنوان و از حاضرین خواست در مدارس نقش ها را به دانش آموزان واگذار نموده و با اعتماد به آنان در تربیت آینده سازان سهیم باشند .
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مازندران با تاکید براینکه ساحت های شش گانه تربیت باید با هم توسعه پیداکنند، گفت: تفکیک بین فرایند آموزش با پرورش و آسیب جدی را متوجه نظام تعلیم و تربیت خواهد کرد چرا که آموزش در کنار پرورش می تواند ضامن سعادت و تعالی انسان شود ازاین روی تمام بخش های آموزش و پرورش باید در تربیت نقش آفرین باشند.
وی تاکیدکرد:همه فرهنگیان و مسوولان دست اندرکارتعلیم و تربیت باید در امر تربیت دانش آموزان سهیم باشند و نباید امر تربیت فقط متوجه مربیان پرورشی باشد.
وی تصریح کرد: در پروسه جریان سازی تربیت اجتماعی باید شش ساحت تربیت به شکل یک فرایند موثردر امتداد یکدیگر به کار برده شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
وی ادامه داد: در نظام آموزشی کشور نیز آموزش باید بار تربیتی داشته باشد و همه در این امر خطیر و مهم مسوول هستند زیرا تربیت انسان با روند تک ساحتی برای جامعه آسیب زا و چالش برانگیز است .
ادامه خبر در سامانه اخبار روابط عمومی آموزش وپرورش چالوس

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.