دریافت نگارش

فناوری اطلاعات شهریور ۱۰, ۱۳۹۳ ۰

توصیفی : نگارش   Tosifi Ver 8.4 94-2-14  دریافت نگارش
————-
راهنمایی : نگارش Ver 7.2 Rahnamaee 94-01-29 دریافت نگارش
————-
متوسطه :  نگارش Dana Ver 13.4 Dana – 5.7 Pish 94-2-30 دریافت نگارش

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.